AB testování

AB testování je nejčastěji prováděno za účelem testování výkonnosti nově navrhovaných změn webové prezentace. Při optimalizaci stránek postupnými úpravami a AB testováním oproti původnímu stavu zjistíte, jak se liší efektivita jednotlivých variant a eliminujete rizika spojená s jednorázovým redesignem. AB testování přinese odpovědi na mnoho otázek. Získáte nové zkušenosti, hromadu dat a zjistíte, s jakými prvky dále experimentovat. Tím si vytvoříte novou konkurenční výhodu.

Cílem A/B testování je na základě analytických dat rozhodnout o tom, jaké z několika různých návrhů řešení vede efektivněji k předem definovanému cíli.
Na začátku každého testování je stanovena hypotéza, která může být po získání dostatečného množství dat potvrzena, nebo vyvrácena. Budeme-li chtít ověřit například to, zda uživatelé klikají na upoutávku častěji, když je umístěna na pravé straně než na levé, můžeme vytvořit dvě různé varianty webové stránky, které budou rovnoměrně zobrazovány přicházejícím uživatelům. Z dat zaznamenaných analytickými nástroji následně rozhodneme o tom, jaká z variant je pro dosahování stanovených cílů vhodnější. Velkou výhodou AB testování je fakt, že odbourává vlivy trendů, které by mohly výsledky do jisté míry zkreslovat.

Optimalizujte webové prezentace racionálně, kontaktujte nás ještě dnes.

Internetový marketing Více informací
Správa a tvorba webu Více informací
Analytika a optimalizace Více informací